Kamuoyu Nedir?

Kamuoyu bir sorun ya da olay üzerine halkın genel düşüncesini ifade eder.

Halk oyu, amme efkârı, efkâr-ı umumiye de aynı anlamda kullanılan diğer kelimelere bir kaç örnektir.

Kamuoyu kelimesinda son zamanlarda bir anlam kayması yaşanmaya başlamıştır, bunda elbette radya ve televizyon sunucularını hatalı kullanımları etkili olmaktadır.

Kamuoyuna duyurmak, kamuoyunu bilgilendirmek, kamuoyuna sunmak gibi kullanımlar son derece yanlıştır.

Kamuoyu bir kitle ya da topluluğun adı ya da özel veya tüzel bir kişiliği temsil eden bir kavram değil, toplumun genelinin (kamu) görüşü ve düşünceleridir. Düşünceyi bilgilendirmek, düşünceye sunmak veya duyurmak dilbilimsel olarak yanlış bir kullanımdır.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Aba
Abla
Aba güreşi
Abacı
Satan
Abacılık
Yapma
Abadi
Açık
Abajur